Deze privacyverklaring heeft betrekking op de wijze waarop eConnect International B.V. (KvK: 54441587) omgaat met jouw persoonsgegevens in het kader van het initiatief Invoice of Holland. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hechten wij waarde aan het beschermen van jouw privacy en het ontwikkelen van technologie die je de meest geavanceerde en veilige ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website (https://invoiceofholland.nl/, hierna ‘de Website’) en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik.

Artikel 1 Het verzamelen van je persoonsgegevens

 1. Wij registreren persoonsgegevens, zoals jouw e-mailadres, naam, functie en/of telefoonnummer. Verder verzamelen wij anonieme informatie, die niet uniek is voor jou persoonlijk.
 2. Wij registreren de persoonsgegevens die jij zelf aan ons opgeeft d.m.v. het invullen van één van de contactformulieren op de Website.
 3. Er is ook informatie over de computer-hardware en -software die automatisch wordt verzameld. Deze informatie kan bevatten: je IP adres, browser type, domeinnamen en de toegangstijden. Deze informatie wordt door ons gebruikt om de Website optimaal te kunnen aanbieden en voor statistische analyses.
 4. Je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Tevens heb je het recht op correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of je gegevens over te dragen aan een andere partij. Wens je van (één van) deze rechten gebruik te maken? Neem dan contact met ons op via het ondergenoemde mailadres. We spannen ons in om binnen een maand op je verzoek te reageren.
 5. De persoonsgegevens worden door ons opgeslagen voor zolang de gegevens relevant zijn in het kader van Invoice of Holland, of hieraan gerelateerde dienstverlening.
 6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op websites buiten de Website, ook niet wanneer hier vanaf de Website naar wordt gelinkt.

Artikel 2 Gebruik persoonsgegevens

 1. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om de door jou gevraagde diensten te leveren. Wanneer je dit wenst en aangeeft, worden de opgegeven gegevens gebruikt om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen omtrent Invoice of Holland. Daarnaast kunnen wij mogelijk via enquêtes informeren naar jouw mening over onderwerpen betreffende Invoice of Holland.
 2. Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder jouw toestemming. Wel houden wij ons het recht voor geanonimiseerde gegevens te delen met partners die ons helpen statistische analyses uit te voeren. In dit kader gebruiken wij Google AdWords, Google Analytics en Google Search Console.
 3. Om de populariteit en doeltreffendheid van de Website te bepalen, houden we bij welke pagina’s en berichten bezocht worden.
 4. Wij openbaren jouw persoonsgegevens nooit zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is en/of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat door ons wordt gevoerd of op de Website; (b) om rechten of eigendom te beschermen en te verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid of het publiek te beschermen.

Artikel 3 Gebruik van cookies

 1. Wij gebruiken “cookies” om je te helpen de online ervaring op jou af te stemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de webpaginaserver op de harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op de computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie heeft toegekend.
 2. Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om je tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de webserver in te lichten dat je bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld als je je registreert bij een pagina op de Website, dan helpt de cookie bepaalde informatie over jou te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van jouw persoonlijke gegevens of het afleveradres etc. Wanneer je terugkeert naar dezelfde pagina, wordt de informatie die je reeds hebt opgegeven teruggehaald, zodat je makkelijk de op jou afgestemde kenmerken kunt gebruiken.
 3. Je hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Als je er de voorkeur aan geeft het gebruik van cookies uit te schakelen, kun je meestal de instellingen van je browser wijzigen. Als je ervoor kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van eVerbinding-services of websites die je bezoekt.

Artikel 4 Veiligheid van jouw persoonsgegevens

 1. Wij spannen ons ervoor in jouw persoonsgegevens veilig te stellen in een gecontroleerde, veilige omgeving die beschermt tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie wordt overgedragen naar andere websites, wordt deze informatie altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging met hoogwaardige certificaten, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens deze informatie wordt verzonden.
 2. Het managementsysteem van eConnect International B.V. ten aanzien van informatiebeveiliging is ISO 27001-gecertificeerd. Dit zorgt ervoor dat de getroffen beveiligingsmaatregelen jaarlijks worden beoordeeld op doeltreffendheid en volledigheid.

Artikel 5 Wijzigingen verklaring en contact

 1. Deze privacyverklaring zal regelmatig worden bijgewerkt om te blijven handelen conform de vigerende wetgeving en om feedback te reflecteren. We raden je dan ook aan om deze verklaring periodiek te raadplegen.
 2. Commentaar betreffende deze privacyverklaring is welkom. Als je van mening bent dat wij niet hebben gehandeld op grond van deze verklaring, neem dan contact op met ons via info@invoiceofholland.nl. Wij zullen binnen alle redelijkheid inspanningen verrichten om het probleem te bepalen en op te lossen.

Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt in juli 2019.