Overheid viert ‘substantiële groei’ e-facturatie

Het PIANOo Programmabureau is blij met de ‘substantiële groei’ van het aantal organisaties dat e-facturen kan ontvangen en verwerken. Er is door het Rijk inmiddels aan alle voorwaarden voldaan om overheden te kunnen laten e-factureren. Het is nu aan organisaties zelf om de laatste stap te zetten. Dinsdag werd er een stand van zaken gegeven.

Meerderheid gemeenten zet stappen

Uiterlijk april 2019 moeten alle gemeenten, waterschappen en provincies in staat zijn om elektronisch te factureren. Daar wordt ontvangen en verwerken van elektronische facturen onder verstaan. Met de e-factuur komt er ook een einde aan de pdf-factuur. Een blik op de implementatiekaart leert dat een meerderheid van de gemeenten stappen heeft gemaakt binnen de organisatie. Toch zijn er nog enkele tientallen gemeenten in de ‘oriëntatiefase’. Zij zijn nog niet gestart met de overgang.

Grote stappen gezet in de zomer

Een fors deel van de gemeenten is onlangs wél met de voorbereidingen gestart. Naar schatting is ongeveer een kwart van de gemeenten zelfs al klaar. Vlak voor de zomer stonden de zaken anders voor: er bleek slechts een klein groepje gemeenten gestart. Staatssecretaris Raymond Knops, portefeuillehouder digitalisering overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurde in juni al een brief waarin hij gemeenten en andere decentrale overheden wees op de naderende deadline voor e-factureren in 2019. Knops dinsdag acte de présence en presenteerde de laatste stand van zaken.

Bron: BinnenlandsBestuur.nl

.