Gemeente Zoetermeer verkort betalingstermijnen door e-factureren via eVerbinding

Gemeente Zoetermeer Marc Rosier Wethouder FinanciënMarc Rosier is Wethouder van de 100.000+ gemeente Zoetermeer. Hij heeft onder andere Financiën in zijn portefeuille. Sinds een aantal jaren vervult hij een aanjaagrol voor e-factureren. Niet alleen binnen zijn eigen gemeente, maar ook als ‘zendeling’ naar alle andere gemeenten in Nederland.

Zijn zendingswerk liep parallel met de implementatie van e-factureren binnen de gemeente Zoetermeer zelf.

Wat waren de ervaringen met het implementatietraject?

Marc: “We zijn in Zoetermeer al een aantal jaren geleden gestart. Het was toen nog een flinke zoektocht naar voorhanden zijnde voorzieningen en de beste oplossingen. En dat was destijds geen appeltje eitje. Het ging gepaard met de nodige hobbels op ons pad. Dat krijg je als je voorloopt op de ontwikkelingen. Maar inmiddels zijn we al geruime tijd helemaal klaar om e-facturen te ontvangen via het Simplerinvoicing netwerk. Sterker nog; we hebben inmiddels werkende e-facturatiestromen met een aantal toeleveranciers. Dat mogen er trouwens nog veel meer worden. Hoe sneller hoe beter.”

Wat is uw ambitie op het terrein van betalingstermijnen?

Het kan de wethouder blijkbaar niet vlug genoeg gaan. Niet alleen vanwege de voordelen zoals gemak, kostenvoordelen en minder fouten. Marc licht zijn ambitie toe: “Natuurlijk zijn er de bekende en interessante voordelen te behalen. Die voordelen zijn ook aangetoond, onder andere in onderzoek van Deloitte. Maar waar ik al een aantal jaren geleden op ingezet heb, is het terugdringen van betaaltermijnen. Die zijn bij veel gemeenten in Nederland nog steeds te lang. Dat vind ik naar toeleveranciers gewoon niet kunnen. Daar worden we als Nederlandse gemeenten dan ook bij herhaling voor op de vingers getikt. Ik vond dat we daar wat aan moesten doen. Het leek me dat het door middel van digitalisering toch mogelijk zou moeten zijn een efficiënter betaalproces in te richten. En sindsdien werken we daar in Zoetermeer dan ook aan. E-facturatie vormt daarbij het fundament.”

Hoe snel betaalt de gemeente Zoetermeer nu?

Betekent het dat de gemeente Zoetermeer zijn toeleveranciers inmiddels sneller betaalt? Marc: “Ooit zaten we gemiddeld op 28 dagen. Gemiddeld dus, wat betekent dat er heel wat toeleveranciers betaald kregen ná 28 dagen. Onacceptabel. Door het beter inrichten van de organisatie en betaalprocessen, op basis van de efficiencyvoordelen van e-factureren, hebben we het vorig jaar al naar beneden kunnen krijgen naar gemiddeld 14 dagen. Een grote verbetering en momenteel zitten we daar zelfs alweer iets onder.” En de ambities gaan nog veel verder. Marc: “Waarom zou het in dit digitale tijdperk niet naar een paar dagen of nog minder kunnen? Zover zijn we nu nog niet. Maar hoe meer toeleveranciers overstappen op e-factureren hoe groter de potentie om betalingstermijnen terug te dringen. Laten we dat nu eens met alle gemeenten in Nederland voortvarend stimuleren, is mijn devies.”

Bron: PIANOo verhalenbundel “e-factureren in Praktijk”