Manifest

Als volwaardige e-facturatie wordt toegepast, besparen alle betrokken partijen kosten en worden de risico’s verminderd. De techniek is beschikbaar en toch wordt hier nog onvoldoende van geprofiteerd. Daardoor wachten verzenders op ontvangers en wachten ontvangers op verzenders. 

Het doel van inVoice of Holland is het doorbreken van de impasse tussen de partijen en het versnellen van de adoptie. Dit doen we door publiek commitment te vragen van toonaangevende organisaties voor het op grote schaal inzetten van e-facturatie met de hoogste kwaliteit en beveiligingsniveau via Simplerinvoicing FULL. 

Het resultaat is een enorme kostenbesparing en een sterk verbeterde veiligheid van het facturatieproces voor zowel verzender als ontvanger. 

 • Reduceren van het aantal aflevermethoden
 • Elimineren van handmatige afstemming van aflevermethoden
 • Verlagen van beveiligingsrisico’s en bijbehorende onzekerheden
 • Minimaliseren van de doorlooptijd van betaalbaarstelling
 • Verhogen van de kwaliteit van de factuurdata
 • Verbeteren van de kwaliteit afletteren betaalgegevens
 • Verhogen van de internationale interoperabiliteit
 • Intensiveren van hergebruik van standaarden
 • Profiteren van netwerk voordelen boven maatwerk
 • Minimaliseren van consultancy en onderhoud
 • Verlagen van handmatige validaties in het proces

Spelregel #1

Automatische detectie is de norm bij verzenden

 • De verzender controleert altijd of de factuur via PEPPOL kan worden afgeleverd

 • Detectie wordt uitgevoerd bij elke gebeurtenis of minimaal eens per maand

 • Indien bereikbaar, wordt de gebruiker verleid of verplicht deze aflevermethode te kiezen

Spelregel #2

Geregistreerd betekent ontvangen

 • Een in PEPPOL geregistreerde organisatie ontvangt per definitie de facturen via het netwerk. Wanneer dit ongewenst is, dient de organisatie zich te de-registreren

 • De software en/of klantenservice draagt dit principe eenduidig en proactief uit

 • Registratie bevat minimaal het KvK-nummer

Spelregel #3

#PEPPOLfirst

 • Alternatieve verzendmethoden worden afgebouwd

 • Verzenders en ontvangers worden aangemoedigd om deel te nemen

 • Er worden geen drempels opgeworpen voor dit standaard kanaal

Spelregel #4

Simplerinvoicing FULL governance in het open netwerk is de norm

 • De e-factuur wordt opgebouwd vanuit de brondata

 • Standaarden zijn het uitgangspunt (semantiek en syntax – EN16931)

 • Identiteit van afzender en ontvanger wordt gewaarborgd

Klaar om te starten met
inVoice of Holland?